verbinding

als woordenboektrefwoord:

verbinding:
v. (-en), aaneensluiting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbinding (zn) :
aaneenschakeling, aaneenvoeging, aanhechting, aankoppeling, aansluiting, band, binding, bundeling, coherentie, cohesie, combinatie, compound, conjunctie, connectie, copulatie, dam, junctie, junctuur, koppeling, relatie, samenhang, samenkoppeling, samenstelling, samensmelting, samenvoeging, schakel, schakeling, verband, vereniging, vervlechting
verbinding (zn) :
communicatie, lijn, telefoonlijn, telefoonverbinding, verkeer, verstandhouding
verbinding (zn) :
koppelstuk, tussenstuk, verbindingsstuk
verbinding (zn) :
associatie, bond, gemeenschap
verbinding (zn) :
contact, las, naad, voeg
verbinding (zn) :
overstapje

als synoniem van een ander trefwoord:

vereniging (zn) :
aaneenvoeging, aansluiting, betrekking, bundeling, combinatie, conjunctie, eenwording, integratie, junctie, samensmelting, samenvloeiing, samenvoeging, verbinding, verbintenis
bond (zn) :
bondgenootschap, confederatie, federatie, genootschap, league, liga, statenbond, syndicaat, unie, unitas, vakvereniging, verbinding, verbond, vereniging
verband (zn) :
betrekking, coherentie, cohesie, context, correlatie, ineenvoeging, kader, lijn, relatie, samenhang, verbinding, verhouding
band (zn) :
binding, bondgenootschap, gevoelsband, relatie, schakel, verbinding, verbondenheid, verstandhouding
gemeenschap (zn) :
aansluiting, broederschap, communicatie, communiteit, gemeenschappelijkheid, omgang, verbinding
copulatie (zn) :
cohabitatie, coïtus, gemeenschap, geslachtsdaad, geslachtsgemeenschap, paring, verbinding
schakel (zn) :
band, connectie, koppeling, link, malie, ring, schalm, verbinding, verbindingsstuk
koppeling (zn) :
aaneenschakeling, combinatie, samenvoeging, schakeling, verbinding, vereniging
samenhang (zn) :
context, perspectief, relatie, setting, slot, verband, verbinding, verwantschap
relatie (zn) :
contact, gemeenschap, intimiteit, samenhang, verband, verbinding, verbintenis
combinatie (zn) :
combine, koppeling, samengaan, samenvoeging, team, verbinding, vereniging
connectie (zn) :
betrekking, familieverbinding, kennis, relatie, verbinding, verwantschap
omgang (zn) :
behandeling, frequentatie, gemeenschap, relatie, verbinding, verkeer
link (zn) :
koppeling, samenhang, schakel, verbinding, verbindingsstuk
verkeer (zn) :
circulatie, loop, roulatie, vaart, verbinding, vervoer
synthese (zn) :
opbouw, samensmelting, samenstelling, verbinding
contact (zn) :
aanraking, samenvoeging, verbinding, voeling
lijn (zn) :
coherentie, samenhang, verband, verbinding
voeg (zn) :
las, naad, reet, sponning, verbinding
aanraking (zn) :
contact, verbinding, voeling
associatie (zn) :
verbinding
communicatie (zn) :
verbinding
las (zn) :
verbinding

woordverbanden van ‘verbinding’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verbinding
ontbinding

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c