coherentie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinding (zn) :
aaneenschakeling, aaneenvoeging, aanhechting, aankoppeling, aansluiting, band, binding, bundeling, coherentie, cohesie, combinatie, compound, conjunctie, connectie, copulatie, dam, junctie, junctuur, koppeling, relatie, samenhang, samenkoppeling, samenstelling, samensmelting, samenvoeging, schakel, schakeling, verband, vereniging, vervlechting
verband (zn) :
betrekking, coherentie, cohesie, context, correlatie, ineenvoeging, kader, lijn, relatie, samenhang, verbinding, verhouding
consistentie (zn) :
coherentie, consequentheid, continuïteit, duurzaamheid, lijn, samenhang, systematiek
samenhang (zn) :
coherentie, cohesie, consistentie, continuïteit, lijn
cohesie (zn) :
aantrekkingskracht, binding, coherentie, samenhang
lijn (zn) :
coherentie, samenhang, verband, verbinding

woordverbanden van ‘coherentie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c