vereffening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vereffening (zn) :
afdoening, afrekening, beslechting, betaling, liquidatie, regeling, transactie, verrekening
vereffening (zn) :
compensatie, egalisatie, equatie, verevening

als synoniem van een ander trefwoord:

betaling (zn) :
afdoening, beloning, bezoldiging, kwijting, storting, traktement, uitbetaling, uitkering, vereffening, voldoening
compensatie (zn) :
schadeloosstelling, tegemoetkoming, tegenwicht, vereffening, vergoeding
transactie (zn) :
dading, overeenkomst, schikking, vereffening, vergelijk
liquidatie (zn) :
afrekening, afwikkeling, vereffening, verrekening
afdoening (zn) :
afbetaling, betaling, vereffening

woordverbanden van ‘vereffening’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c