afdoening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdoening (zn) :
afbetaling, betaling, vereffening
afdoening (zn) :
afhandeling, afwikkeling

als synoniem van een ander trefwoord:

betaling (zn) :
afdoening, beloning, bezoldiging, kwijting, storting, traktement, uitbetaling, uitkering, vereffening, voldoening
vereffening (zn) :
afdoening, afrekening, beslechting, betaling, liquidatie, regeling, transactie, verrekening
aflossing (zn) :
afdoening, delging, kwijting, terugbetaling

woordverbanden van ‘afdoening’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0052 c