kwijting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

betaling (zn) :
afdoening, beloning, bezoldiging, kwijting, storting, traktement, uitbetaling, uitkering, vereffening, voldoening
decharge (zn) :
kwijting, ontheffing, ontlasting, opheffing, vrijspreking
aflossing (zn) :
afdoening, delging, kwijting, terugbetaling
kwitantie (zn) :
kwijting, kwijtschrift, ontvangstbewijs
acquit (zn) :
kwijting, kwitantie, ontvangbewijs
prestatie (zn) :
kwijting

woordverbanden van ‘kwijting’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c