structuur

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

structuur (zn) :
samenstelling, opbouw, compositie, bouw, vorm, profiel
structuur (zn) :
organisatie, regelmaat, systeem, ordening

als synoniem van een ander trefwoord:

organisatie (zn) :
samenstelling, opzet, compositie, behandeling, stelsel, instelling, vorming, regeling, systeem, schikking, structuur, ordening, structurering, rangschikking
samenstelling (zn) :
opbouw, inrichting, compositie, constructie, vorming, synthese, structuur, compositum
constructie (zn) :
gebouw, bouwwerk, stelsel, organisatie, structuur, maaksel, samenstel, makelij
bouw (zn) :
opzet, opstelling, samenhang, structuur, samenstel, raderwerk
compositie (zn) :
samenstelling, opbouw, organisatie, structuur, compositum
profiel (zn) :
wezen, vorm, aard, karakter, natuur, structuur
opzet (zn) :
inrichting, grondslag, structuur, inkleding
samenstel (zn) :
inrichting, bouw, constructie, structuur
opbouw (zn) :
bouw, structuur

woordverbanden van ‘structuur’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c