performance

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorstelling (zn) :
demonstratie, kijkspel, manifestatie, optreden, opvoering, performance, presentatie, schouwspel, show, spektakel, tafereel, toneel, uitvoering, vertoning
optreden (zn) :
opvoering, performance, toneelopvoering, toneeluitvoering, toneelvoorstelling, uitvoering, vertoning, voorstelling
show (zn) :
kijkspel, optreden, performance, revue, schouwspel, tableau, tafereel, uitvoering, vertoning, vertoon
optreden (zn) :
daad, doen en laten, handelwijze, ingreep, methodiek, performance

woordverbanden van ‘performance’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

performance  zn.:
1 voorstelling, opvoering, uitvoering; 2 vertolking; 3 prestatievermogen, overdrachtskracht; 4 resultaat, resultaten, prestaties; 5 [product] uitvoering

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c