herkomst

als woordenboektrefwoord:

herkomst:
v. afkomst, oorsprong.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herkomst (zn) :
afkomst, oorsprong, komaf, origine, afstamming, descendentie

als synoniem van een ander trefwoord:

afstamming (zn) :
geboorte, afkomst, afleiding, herkomst, komaf, origine, descendentie, filiatie
origine (zn) :
bron, afkomst, wortel, stam, herkomst, oorsprong, kiem, komaf, afstamming
afkomst (zn) :
geboorte, herkomst, oorsprong, komaf, origine, afstamming
oorsprong (zn) :
afkomst, herkomst, komaf, origine, afstamming, roots

woordverbanden van ‘herkomst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden drukken uit de betrekking van een persoon tot zijne ouders of voorouders. Geboorte is het meest beperkt; het geeft alleen de betrekking tot de ouders aan. Hij was niet van hooge geboorte. Afkomst kan zoowel de ouders en voorouders, als het volk in het algemeen, waaruit iemand afstamt, omvatten. Men kan het van volken evenzeer als van personen gebruiken. Afkomst en afstamming staan elkander in beteekenis zeer na, en worden dikwijls door elkaar gebruikt, doch afkomst is, evenals ook herkomst, onbepaalder en wordt meer in algemeenen zin gebruikt voor het afstammen van iemand, of het komen uit een land of streek, terwijl afstamming meer in het oog houdt, dat er, door het afkomen van één stam, bloedverwantschap bestaat in nederdalende lijn. De oorsprong geeft aan waaruit iemand of iets is voortgesproten; het ziet dus meer op het begin der betrekking. De oude afkomst van zijn geslacht wordt niet betwist. Zijne afstamming van den bekenden Graaf van Egmond kan niet bewezen worden. Iemand kan een Franschman van geboorte, maar Nederlander van afkomst zijn. Vele Nederlandsche families zijn van vreemde herkomst. De oorsprong van zijn geslacht is moeielijk na te gaan.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0127 nc