belang

als woordenboektrefwoord:

belang:
o. (-en), gewicht; voordeel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

belang (zn) :
ernst, relevantie, betekenis, waarde, gewicht, zwaarte, significantie, draagwijdte, importantie, gewichtigheid, belangrijkheid
belang (zn) :
belangstelling, aandacht, interesse
belang (zn) :
bruikbaarheid

als synoniem van een ander trefwoord:

betekenis (zn) :
belang, aanzien, zin, relevantie, inhoud, waarde, strekking, gewicht, zwaarte, significantie, draagwijdte, belangrijkheid, significatie, bruikbaarheid, importantie, gewichtigheid, portee
gewicht (zn) :
belang, aanzien, ernst, relevantie, betekenis, waarde, invloed, significantie, importantie, gewichtigheid, belangrijkheid
waarde (zn) :
belang, functie, betekenis, nut, gewicht, significantie, importantie, gewichtigheid, bruikbaarheid, merite
importantie (zn) :
belang, relevantie, betekenis, waarde, gewicht, zwaarte, significantie, gewichtigheid, belangrijkheid
belangrijkheid (zn) :
belang, relevantie, betekenis, gewicht, importantie, gewichtigheid
formaat (zn) :
omvang, belang, afmeting, maat, grootte
macht (zn) :
belang, betekenis, autoriteit, invloed
relevantie (zn) :
belang, betekenis, gewicht
interesse (zn) :
belangstelling, belang
ernst (zn) :
belang, gewicht
zwaarte (zn) :
belang, ernst
aangelegenheid (zn) :
belang, zaak
wil (zn) :
belang, zaak
grootte (zn) :
belang
zaak (zn) :
belang

woordverbanden van ‘belang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

belang:
gewicht (niet: draagwijdte)
dienst:
nut, gebruik, belang, gunst
gewicht:
belang, belangrijkheid, betekenis, kracht, invloed, waarde, nut (niet: draagwijdte)
nut:
bruikbaarheid, geschiktheid, voordeel, belang, baat, genot, heil, gerief, gemak, dienst

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanbelang, belang

Het gewicht, dat men aan eene zaak hecht. Aanbelang, dat steeds voorkomt voorafgegaan door het voorz. van, beteekent groot belang; men spreekt nooit van eene zaak van weinig aanbelang, wel echter van eene zaak van weinig belang.

Wanneer zaak als synoniem hiermede voorkomt heeft het meestal een bepalend woord bij zich: dat zijn mijne, dit uwe zaken. De zaken, die van gewicht voor iemand zijn, wier goede voortgang of uitslag hem ter harte gaat, en die door hem zelf moeten behartigd worden, zijn aangelegenheden. Belang is datgene, wat van groot gewicht of hooge waarde voor iemand is, doch door een ander kan behartigd worden, zonder dat deze in de plaats van den persoon treedt, wien de zaak betreft. Terwijl het bij aangelegenheid in 't midden gelaten wordt of er voor- of nadeel bij in het spel is, veronderstelt belang eene zaak ten bate van den betrokken persoon. Ik bemoei mij niet met eens anders aangelegenheden. Hij heeft mijne belangen voorgestaan, zonder dat ik zulks kon vermoeden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 2:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 272:

belang, voordeel

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c