hoogheid

als woordenboektrefwoord:

hoogheid:
v. eretitel van vorsten, kardinalen enz.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoogheid (zn):
hooghartigheid
hoogheid (zn):
aanzien
hoogheid (zn):
gezag

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
trots (zn) :
arrogantie, eergevoel, eigenwaarde, fierheid, grootsheid, hoogheid, hoogmoed, hovaardigheid, hovaardij, voldaanheid

woordverbanden van ‘hoogheid’ grafisch weergegeven

zie ook:
zijne koninklijke hoogheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c