bewijsgrond

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bewijs (zn) :
argument, bekrachtiging, bewijsgrond, bewijslast, bewijsmateriaal, bewijsstuk, blijk, getuigenis, proef, proeve, staving, teken
overweging (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, bewijsgrond, considerans, grond, motief
argument (zn) :
bewijsgrond, bewijsvoering, motief, rechtvaardiging, reden
motivering (zn) :
argument, bewijsgrond, bewijsvoering, reden, verklaring
reden (zn) :
bewijsgrond, bewijsvoering, bestaansrecht, waarom
argumentatie (zn) :
betoog, bewijsgrond, bewijsvoering, redenering

woordverbanden van ‘bewijsgrond’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 112:

drangreden, bewijsgrond

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0049 c