slaken

als woordenboektrefwoord:

slaken:
(geslaakt), loslaten; lozen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slaken (ww) :
lozen, uitbrengen, uiten, uitstoten
slaken (ww) :
losmaken, ontbinden, vieren

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
ontbinden (ww) :
losbinden, losmaken, scheiden, slaken, verbreken
uitbrengen (ww) :
slaken, uiten, uitroepen, uitspreken, zeggen
uitstoten (ww) :
slaken, uitbraken, uitbrengen, uiten
laten (ww) :
geven, loslaten, slaken
lozen (ww) :
slaken

woordverbanden van ‘slaken’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 378:

lozen, slaken

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 273:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c