uitslaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitslaan (ww) :
uiten, uitkramen, vertellen
uitslaan (ww) :
doorsijpelen, doorzweten
uitslaan (ww) :
uitkloppen, uitschudden
uitslaan (ww) :
openvouwen, uitvouwen
uitslaan (ww) :
platslaan, pletten
uitslaan (ww) :
schimmelen
uitslaan (ww) :
vervoeren
uitslaan (ww) :
oplaaien

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
afdraaien (ww) :
afdreunen, afratelen, opdreunen, uitslaan, vertellen
serveren (ww) :
serven, uitslaan
uitschudden (ww) :
uitslaan
zweten (ww) :
uitslaan

woordverbanden van ‘uitslaan’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c