doorsijpelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorsijpelen (ww):
doorzijgen, filteren, filtreren
doorsijpelen (ww):
uitlekken

als synoniem van een ander trefwoord:

filtreren (ww) :
doorsijpelen, doorzijgen, filteren, uitfilteren, zeven
uitlekken (ww) :
doorsijpelen, verlekken, wegdruppelen
lekken (ww) :
doorsijpelen, druipen, wegvloeien
kwellen (ww) :
doorkwellen, doorsijpelen
uitslaan (ww) :
doorsijpelen, doorzweten
doortrekken (ww) :
doorsijpelen

woordverbanden van ‘doorsijpelen’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doorzijgen, doorzijpen, doorsieperen, doorsijpelen

DOORZIJGEN, DOORZIJPEN, DOORZIJPEREN, DOORZIJPELEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 103.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c