uitstoten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitstoten (ww) :
bannen, uitbannen, verbannen, verdrijven, verstoten
uitstoten (ww) :
slaken, uitbraken, uitbrengen, uiten

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
verbannen (ww) :
uitbannen, uitdrijven, uitstoten, uitwerpen, verdrijven, verjagen, verwijderen
uitwerpen (ww) :
eruit gooien, uitstoten, verbannen, verdrijven, verjagen, verstoten
verstoten (ww) :
uitstoten, uitwerpen, verschoppen, verwerpen
slaken (ww) :
lozen, uitbrengen, uiten, uitstoten
uitbraken (ww) :
uitbrullen, uitkramen, uitstoten

woordverbanden van ‘uitstoten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c