uitstoten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitstoten (ww):
bannen, uitbannen, verbannen, verdrijven, verstoten
uitstoten (ww):
slaken, uitbraken, uitbrengen, uiten

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
verbannen (ww) :
uitbannen, uitdrijven, uitstoten, uitwerpen, verdrijven, verjagen, verwijderen
uitwerpen (ww) :
eruit gooien, uitstoten, verbannen, verdrijven, verjagen, verstoten
verstoten (ww) :
uitstoten, uitwerpen, verschoppen, verwerpen
slaken (ww) :
lozen, uitbrengen, uiten, uitstoten
uitbraken (ww) :
uitbrullen, uitkramen, uitstoten

woordverbanden van ‘uitstoten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
rook uitstoten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c