verruimen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verruimen (ww):
uitbreiden, verbreden, vergroten, verwijden
verruimen (ww):
versoepelen

als synoniem van een ander trefwoord:

uitbreiden (ww) :
uitbouwen, verbreden, vergroten, verhogen, verlengen, vermeerderen, verruimen

woordverbanden van ‘verruimen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verruimen
beperken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c