minimaliseren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

minimaliseren (ww) :
kleineren, bagatelliseren, futiliseren
minimaliseren (ww) :
verlagen, verminderen, verkleinen

als synoniem van een ander trefwoord:

bagatelliseren (ww) :
verzwakken, afzwakken, minimaliseren, wegwuiven, kleineren, terzijde schuiven, geringachten
verminderen (ww) :
verlagen, begrenzen, verkleinen, minimaliseren, terugdringen, reduceren, inperken

woordverbanden van ‘minimaliseren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

minimaliseren
maximaliseren, overdrijven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c