wegwuiven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afdanken, afkeuren, afpoeieren, afschepen, afslaan, afstemmen, afweren, afwimpelen, buizen, refuteren, schrappen, terugsturen, terugwijzen, versmaden, verwerpen, wegjagen, wegsturen, wegwuiven, weigeren
negeren (ww) :
aan zijn laars lappen, geen notitie nemen van, ignoreren, in de wind slaan, loochenen, ontkennen, zich niets aantrekken van, wegcijferen, wegwuiven
wegcijferen (ww) :
afpoeieren, buiten beschouwing laten, ignoreren, negeren, opzijzetten, wegdenken, wegdrukken, wegwuiven
bagatelliseren (ww) :
afzwakken, geringachten, kleineren, minimaliseren, terzijde schuiven, verzwakken, wegwuiven

woordverbanden van ‘wegwuiven’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c