afwijzen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwijzen (ww) :
afslaan, weigeren, verwerpen, afkeuren, schrappen, afdanken, wegjagen, wegsturen, afweren, terugsturen, afstemmen, buizen, afschepen, wegwuiven, afwimpelen, afpoeieren, versmaden, refuteren, terugwijzen
afwijzen (ww) :
bedanken, wraken

als synoniem van een ander trefwoord:

afstemmen (ww) :
verwerpen, afkeuren, verbieden, afwijzen, wegstemmen, van de hand wijzen, van de hand slaan, veteren, vetoën
verloochenen (ww) :
ontkennen, negeren, laten vallen, afwijzen, afvallen, afzweren, verzaken, miskennen, repudiëren, desavoueren
verwerpen (ww) :
afslaan, weigeren, afkeuren, verstoten, afwijzen, afstemmen, afketsen, tenietdoen, versmaden
afweren (ww) :
verdrijven, afstoten, afslaan, afwenden, afwijzen, tegenhouden, bezweren, wegslaan, pareren
weigeren (ww) :
afstoten, passen, afslaan, onthouden, afwijzen, niet aanslaan, haperen, bedanken, ontzeggen
veroordelen (ww) :
verwerpen, vervloeken, afkeuren, afwijzen, laken, bekritiseren, wraken, doemen
bedanken (ww) :
afslaan, weigeren, afwijzen, vertikken, verrekken, verdommen, refuseren
afslaan (ww) :
weigeren, verwerpen, afwenden, afwijzen, afweren, ontzeggen
afkeuren (ww) :
verwerpen, schrappen, afdanken, afwijzen, wraken
afpoeieren (ww) :
weigeren, afwijzen, afschepen
afwimpelen (ww) :
afslaan, weigeren, afwijzen
ketsen (ww) :
verwerpen, afwijzen
terugwijzen (ww) :
weigeren, afwijzen

woordverbanden van ‘afwijzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verklaren, dat men aan een gedaan verzoek — 't zij om iets te willen aannemen, 't zij om iets voor een ander te verrichten, of hem iets toe te staan — niet kan of wil voldoen. Weigeren is het algemeene begrip, en zegt zonder meer, dat men een verzoek niet toestaat, of een aanbod niet wil aannemen. Afslaan is een aanbod of aanzoek, dat ons gedaan wordt, kortaf weigeren; het als 't ware van ons stooten. Afwijzen is iets officieel weigeren, en laat in het midden op welke wijze de weigering geschiedt, terwijl af wijzend beschikken meer bepaald het oog heeft op eene schriftelijke beantwoording van wege een machthebbend persoon of college. Van de hand wijzen onderstelt meer eene beleefde weigering. Een aanzoek, verzoek, eene bede of uitnoodiging afslaan. Iemand ondersteuning weigeren. Eer, roem, een minnaar afwijzen. De gemeenteraad wees het verzoek van de hand.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 146:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwijzen
aannemen, aanvaarden, accepteren, toewijzen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c