afwijzen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwijzen (ww):
afdanken, afkeuren, afpoeieren, afschepen, afslaan, afstemmen, afweren, afwimpelen, buizen, refuteren, schrappen, terugsturen, terugwijzen, versmaden, verwerpen, wegjagen, wegsturen, wegwuiven, weigeren
afwijzen (ww):
bedanken, wraken

als synoniem van een ander trefwoord:

afstemmen (ww) :
afkeuren, afwijzen, van de hand slaan, van de hand wijzen, verbieden, verwerpen, veteren, vetoën, wegstemmen
verloochenen (ww) :
afvallen, afwijzen, afzweren, desavoueren, laten vallen, miskennen, negeren, ontkennen, repudiëren, verzaken
verwerpen (ww) :
afketsen, afkeuren, afslaan, afstemmen, afwijzen, tenietdoen, versmaden, verstoten, weigeren
afweren (ww) :
afslaan, afstoten, afwenden, afwijzen, bezweren, pareren, tegenhouden, verdrijven, wegslaan
weigeren (ww) :
afslaan, afstoten, afwijzen, bedanken, haperen, niet aanslaan, onthouden, ontzeggen, passen
veroordelen (ww) :
afkeuren, afwijzen, bekritiseren, doemen, laken, vervloeken, verwerpen, wraken
bedanken (ww) :
afslaan, afwijzen, refuseren, verdommen, verrekken, vertikken, weigeren
afslaan (ww) :
afwenden, afweren, afwijzen, ontzeggen, verwerpen, weigeren
afkeuren (ww) :
afdanken, afwijzen, schrappen, verwerpen, wraken
afpoeieren (ww) :
afschepen, afwijzen, weigeren
afwimpelen (ww) :
afslaan, afwijzen, weigeren
ketsen (ww) :
afwijzen, verwerpen
terugwijzen (ww) :
afwijzen, weigeren

woordverbanden van ‘afwijzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afslaan, afwijzen, van de hand wijzen, weigeren

Afslaan — afwijzen — van de hand wijzen — weigeren. Verklaren, dat men aan een gedaan verzoek — 't zij om iets te willen aannemen, 't zij om iets voor een ander te verrichten, of hem iets toe te staan — niet kan of wil voldoen. Weigeren is het algemeene begrip, en zegt zonder meer, dat men een verzoek niet toestaat, of een aanbod niet wil aannemen. Afslaan is een aanbod of aanzoek, dat ons gedaan wordt, kortaf weigeren; het als 't ware van ons stooten. Afwijzen is iets officieel weigeren, en laat in het midden op welke wijze de weigering geschiedt, terwijl af wijzend beschikken meer bepaald het oog heeft op eene schriftelijke beantwoording van wege een machthebbend persoon of college. Van de hand wijzen onderstelt meer eene beleefde weigering. Een aanzoek, verzoek, eene bede of uitnoodiging afslaan. Iemand ondersteuning weigeren. Eer, roem, een minnaar afwijzen. De gemeenteraad wees het verzoek van de hand.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afwijzen, van de hand wijzen

AFWIJZEN, VAN DE HAND WIJZEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 146.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwijzen
aannemen, aanvaarden, accepteren, toewijzen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c