verbieden

als woordenboektrefwoord:

verbieden:
(verboden), ontzeggen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbieden (ww) :
ontzeggen, uitsluiten
verbieden (ww) :
opheffen

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffen (ww) :
afgelasten, afschaffen, beëindigen, eindigen, herroepen, intrekken, liquideren, ontbinden, ontkrachten, opdoeken, oplossen, sluiten, staken, stopzetten, supprimeren, tenietdoen, verbieden, vernietigen
afstemmen (ww) :
afkeuren, afwijzen, van de hand slaan, van de hand wijzen, verbieden, verwerpen, veteren, vetoën, wegstemmen
ontzeggen (ww) :
depriveren, onthouden, ontnemen, verbieden, weigeren

woordverbanden van ‘verbieden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verbieden
dulden, gedogen, goedvinden, permitteren, toelaten, toestaan, toestemmen, tolereren, veroorloven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0054 c