afgelasten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afgelasten (ww) :
afbestellen, afzeggen, intrekken, opheffen, opzeggen

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffen (ww) :
afgelasten, afschaffen, beëindigen, eindigen, herroepen, intrekken, liquideren, ontbinden, ontkrachten, opdoeken, oplossen, sluiten, staken, stopzetten, supprimeren, tenietdoen, verbieden, vernietigen
annuleren (ww) :
afbellen, afgelasten, afmelden, afschaffen, afschrijven, afstellen, afzeggen, cancelen, herroepen, ongedaan maken, schrappen, tenietdoen, terugdraaien, terugschroeven, vernietigen
afschaffen (ww) :
afbouwen, afgelasten, annuleren, beëindigen, intrekken, opdoeken, opheffen, sluiten, supprimeren
intrekken (ww) :
afbestellen, afgelasten, afschaffen, herroepen, opheffen, revoceren, terugnemen
afblazen (ww) :
afbestellen, afgelasten, afzeggen, cancelen, intrekken
afzeggen (ww) :
afbestellen, afgelasten, annuleren, herroepen

woordverbanden van ‘afgelasten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afgelasten:
afzeggen (niet: aflasten)
afzeggen:
afbestellen, afgelasten, herroepen (niet: aflasten)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0069 c