aanstellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanstellen (ww) :
installeren, benoemen, aanwijzen, beroepen, creëren
aanstellen (ww) :
overdrijven, raar doen, komediespelen

als synoniem van een ander trefwoord:

engageren (ww) :
inzetten, aannemen, huren, aanstellen, in dienst nemen, aantrekken, inhuren, werven, contracteren, rekruteren, aanwerven
benoemen (ww) :
aanwijzen, aanstellen, instellen, nomineren, designeren
creëren (ww) :
benoemen, aanstellen

woordverbanden van ‘aanstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanstellen, benoemen, beroepen

Aanstellen is eene werkzaamheid van eenigen duur aan een persoon opdragen, die ook bereid is zich daarmee te belasten en haar werkelijk aanvaardt. Benoemen onderstelt altijd eene bevoegdheid tot aanstellen, hetzij door de overheid, door een of ander wettig erkend college, of door bijzondere personen door de wet daartoe aangewezen, en sluit niet noodzakelijk in, dat de aangewezen persoon zich de opdracht zal laten welgevallen. Iemand tot boekhouder, opzichter, enz. aanstellen; tot rechter, ontvanger, enz. benoemen. Beroepen onderstelt altijd eenige onzekerheid of de persoon, die geroepen wordt, de betrekking zal aannemen. Het wordt daarom vooral gebezigd van geestelijken, die door een kerkeraad, enz. tot de herderlijke bediening worden uitgenoodigd, met vrijheid om dat aanbod al of niet aan te nemen. Een kardinaal of bisschop wordt benoemd door den paus, doch de predikant wordt door den kerkeraad of door het kiescollege beroepen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 55:

aanstellen, benoemen, verkiezen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanstellen
ontslaan, wippen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c