inzetten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzetten (ww) :
aanheffen, aanvangen, beginnen, ondernemen, ontplooien, openen, opstarten, starten
inzetten (ww) :
contracteren, engageren, in actie laten komen, inhuren, inschakelen
inzetten (ww) :
inleggen, op het spel zetten, opzetten, verwedden, wedden
inzetten (ww) :
aanbrengen, bevestigen, invoegen, tussenvoegen
inzetten (ww) :
inbrengen, plaatsen
inzetten (ww) :
bieden

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen, ingaan, intreden, inzetten, losbarsten, starten, uitbreken, van start gaan
engageren (ww) :
aannemen, aanstellen, aantrekken, aanwerven, contracteren, huren, in dienst nemen, inhuren, inzetten, rekruteren, werven
opstellen (ww) :
aanbrengen, bouwen, construeren, gereedmaken, inzetten, neerzetten, oprichten, opzetten, plaatsen, zetten
ondernemen (ww) :
aangaan, aanpakken, aanvaarden, aanvangen, beginnen, beproeven, inzetten, op zich nemen, wagen
bieden (ww) :
een aanbod doen, een bod doen, inzetten, opbieden
wijden (ww) :
besteden, bestemmen, inzetten, schenken, toewijden
inleggen (ww) :
deponeren, inzetten, tussenvoegen, uitleggen
ontplooien (ww) :
aanwenden, gebruiken, inzetten
zetten (ww) :
inzetten, verwedden, wagen
opzetten (ww) :
inzetten

woordverbanden van ‘inzetten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beginnen:
aanvangen, aanheffen, ingaan, intreden, optreden, inzetten, opzetten, opkomen, aanbreken, opperen, opwerpen, aanvallen, opvatten
instellen:
vaststellen, bepalen, invoeren, inzetten, oprichten, richten (radio) (niet: afstemmen)
inzetten:
beginnen
inzetten:
inleggen, opzetten, storten (niet: opofferen, geven, wijden, aanwenden, inspannen, op het spel zetten, enz.)
inzetten:
instellen
inzetten:
plaatsen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

inzetten
aflopen, afnokken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden, verstrijken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c