inzetten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzetten (ww):
aanheffen, aanvangen, beginnen, ondernemen, ontplooien, openen, opstarten, starten
inzetten (ww):
contracteren, engageren, in actie laten komen, inhuren, inschakelen
inzetten (ww):
inleggen, op het spel zetten, opzetten, verwedden, wedden
inzetten (ww):
aanbrengen, bevestigen, invoegen, tussenvoegen
inzetten (ww):
inbrengen, plaatsen
inzetten (ww):
bieden

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen, ingaan, intreden, inzetten, losbarsten, starten, uitbreken, van start gaan
engageren (ww) :
aannemen, aanstellen, aantrekken, aanwerven, contracteren, huren, in dienst nemen, inhuren, inzetten, rekruteren, werven
opstellen (ww) :
aanbrengen, bouwen, construeren, gereedmaken, inzetten, neerzetten, oprichten, opzetten, plaatsen, zetten
ondernemen (ww) :
aangaan, aanpakken, aanvaarden, aanvangen, beginnen, beproeven, inzetten, op zich nemen, wagen
bieden (ww) :
een aanbod doen, een bod doen, inzetten, opbieden
wijden (ww) :
besteden, bestemmen, inzetten, schenken, toewijden
inleggen (ww) :
deponeren, inzetten, tussenvoegen, uitleggen
ontplooien (ww) :
aanwenden, gebruiken, inzetten
zetten (ww) :
inzetten, verwedden, wagen
opzetten (ww) :
inzetten

woordverbanden van ‘inzetten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beginnen:
aanvangen, aanheffen, ingaan, intreden, optreden, inzetten, opzetten, opkomen, aanbreken, opperen, opwerpen, aanvallen, opvatten
instellen:
vaststellen, bepalen, invoeren, inzetten, oprichten, richten (radio) (niet: afstemmen)
inzetten:
beginnen
inzetten:
inleggen, opzetten, storten (niet: opofferen, geven, wijden, aanwenden, inspannen, op het spel zetten, enz.)
inzetten:
instellen
inzetten:
plaatsen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

inzetten
aflopen, afnokken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden, verstrijken
zie ook:
zich inzetten, inzet, inzetten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.102.97.

debug info: 0.0028 c