bijkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijkomen (ww) :
uitrusten, uitblazen, op adem komen, uitpuffen
bijkomen (ww) :
herstellen, bekomen, bijkrabbelen
bijkomen (ww) :
aankomen, zwaarder worden
bijkomen (ww) :
ontwaken
bijkomen (ww) :
inhalen

als synoniem van een ander trefwoord:

herstellen (ww) :
genezen, opknappen, bijkomen, beter worden, opleven, revalideren, opkikkeren, beteren, opkalefateren, recupereren, zich hervinden, opkrabbelen
rusten (ww) :
uitrusten, bijkomen, slapen, liggen, zitten, pauzeren, verpozen, achteroverleunen
bekomen (ww) :
bijkomen, zich herstellen

woordverbanden van ‘bijkomen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Weder tot gezondheid komen. Beteren is van een slechten toestand langzaam in een goeden komen. Bekomen, en evenzoo bijkomen, wordt gebezigd van een schrik, eene flauwte, enz. Herstellen ziet op het terug krijgen der verloren krachten, en het weder in den vorigen staat van gezondheid komen. Opkomen is het herstellen uit eene zware ziekte, waar groot gevaar bij was. De beteekenis dezer woorden kan overigens blijken uit den volgenden zin: Sinds hij van zijne laatste flauwte bekomen is, betert de zieke van dag tot dag, zoodat er gegronde hoop bestaat, dat hij er van zal opkomen, ofschoon het nog lang duren kan, eer hij hersteld is. Ik begin nu pas te bekomen van dat schrikken. In de lucht kwamen allen, die flauw gevallen waren, spoedig bij.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijkomen
afvallen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c