slapen

als woordenboektrefwoord:

slapen:
(sliep, geslapen), in slaap zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slapen (ww) :
doezelen, dommelen, dutten, in slaap zijn, keveren, kofferen, luimen, maffen, meuren, overnachten, piepen, pitten, platliggen, rusten, sluimeren, snurken, soezen, stilliggen, tukken
slapen (ww) :
dagdromen, dromen, staren, suffen, wegdromen
slapen (ww) :
naar bed gaan

als synoniem van een ander trefwoord:

rusten (ww) :
achteroverleunen, bijkomen, liggen, pauzeren, slapen, uitrusten, verpozen, zitten
dutten (ww) :
dommelen, een dutje doen, slapen, sluimeren, soezen, suffen, tukken
liggen (ww) :
rusten, slapen, stilliggen
luimen (ww) :
slapen
meuren (ww) :
slapen
piepen (ww) :
slapen

woordverbanden van ‘slapen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het rusten der zintuigen en ledematen, met geheele of gedeeltelijke zinsverdooving gepaard gaande, noemt men slapen. Is de zinsverdooving niet volkomen, dan duidt men dit door een der andere woorden aan. Door sluimeren en dommelen geeft men te kennen, dat de zinsverdooving gedurig wordt afgebroken; soezen geeft eene onvolkomen zinsverdooving te kennen. Alle drie zijn onopzettelijk, terwijl dutten meer een opzettelijk sluimeren aanduidt. Bij droomen is de zinsverdooving oogenschijnlijk volkomen, maar de geest is hierbij werkzaam, zij het ook in benevelden toestand. In figuurlijken zin worden dutten, soezen, droomen en slapen gebezigd om aan te geven, dat iemand niet volkomen zijne gedachten bij zijn werk heeft. Dutten, droomen en slapen zijn dan slechts verschillend in kracht, terwijl men bij soezen een afdwalen van den geest naar andere zaken veronderstelt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 130:

dutten, slapen, sluimeren

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

slapen
waken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c