slapen

als woordenboektrefwoord:

slapen:
(sliep, geslapen), in slaap zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slapen (ww):
doezelen, dommelen, dutten, in slaap zijn, keveren, kofferen, luimen, maffen, meuren, overnachten, piepen, pitten, platliggen, rusten, sluimeren, snurken, soezen, stilliggen, tukken
slapen (ww):
dagdromen, dromen, staren, suffen, wegdromen
slapen (ww):
naar bed gaan

als synoniem van een ander trefwoord:

rusten (ww) :
achteroverleunen, bijkomen, liggen, pauzeren, slapen, uitrusten, verpozen, zitten
dutten (ww) :
dommelen, een dutje doen, slapen, sluimeren, soezen, suffen, tukken
liggen (ww) :
rusten, slapen, stilliggen
luimen (ww) :
slapen
meuren (ww) :
slapen
piepen (ww) :
slapen

woordverbanden van ‘slapen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
slapen, dommelen, dutten, dromen, sluimeren, soezen

Slapen — dommelen — dutten — droomen — sluimeren — soezen. Het rusten der zintuigen en ledematen, met geheele of gedeeltelijke zinsverdooving gepaard gaande, noemt men slapen. Is de zinsverdooving niet volkomen, dan duidt men dit door een der andere woorden aan. Door sluimeren en dommelen geeft men te kennen, dat de zinsverdooving gedurig wordt afgebroken; soezen geeft eene onvolkomen zinsverdooving te kennen. Alle drie zijn onopzettelijk, terwijl dutten meer een opzettelijk sluimeren aanduidt. Bij droomen is de zinsverdooving oogenschijnlijk volkomen, maar de geest is hierbij werkzaam, zij het ook in benevelden toestand. In figuurlijken zin worden dutten, soezen, droomen en slapen gebezigd om aan te geven, dat iemand niet volkomen zijne gedachten bij zijn werk heeft. Dutten, droomen en slapen zijn dan slechts verschillend in kracht, terwijl men bij soezen een afdwalen van den geest naar andere zaken veronderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dutten, slapen, sluimeren

DUTTEN, SLAPEN, SLUIMEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 130.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

slapen
waken
zie ook:
slapen met, slaap

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0021 c