waken

als woordenboektrefwoord:

waken:
(gewaakt), niet slapen ; wacht houden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zich wachten (ww) :
opletten, waken, op zijn hoede zijn, letten, zich hoeden, op zijn qui-vive zijn
bewaken (ww) :
hoeden, behoeden, toezien, waken, surveilleren
zorgen (ww) :
oppassen, zorg dragen, waken, erop toezien
oppassen (ww) :
passen op, toezien, waken, babysitten
toezien (ww) :
oppassen, waken, surveilleren
achten (ww) :
opletten, acht slaan, waken
toezicht houden (ww) :
waken, surveilleren

woordverbanden van ‘waken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 320:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waken
slapen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c