surveilleren

als woordenboektrefwoord:

surveilleren:
(gesurveilleerd), toezicht houden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nagaan (ww) :
beproeven, checken, controleren, inspecteren, nakijken, nalopen, nasporen, natrekken, nazien, onderzoeken, surveilleren, toetsen, verifiëren
gadeslaan (ww) :
aanschouwen, aanzien, bekijken, beschouwen, gaslaan, observeren, surveilleren, toezien, waarnemen
bewaken (ww) :
behoeden, hoeden, surveilleren, toezien, waken
toezien (ww) :
oppassen, surveilleren, waken
toezicht houden (ww) :
surveilleren, waken

woordverbanden van ‘surveilleren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c