Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


dromen

als woordenboektrefwoord:

dromen:
(gedroomd), een droom hebben; suffen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dromen (ww):
dagdromen, fantaseren, mijmeren, suffen, verbeelden

als synoniem van een ander trefwoord:

slapen (ww) :
dagdromen, dromen, staren, suffen, wegdromen
soezen (ww) :
dommelen, dromen, dutten, mijmeren, suffen
suffen (ww) :
dommelen, dromen, dutten, mijmeren, soezen
suffen (ww) :
afdwalen, dromen

woordverbanden van ‘dromen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
slapen, dommelen, dutten, dromen, sluimeren, soezen

Slapen — dommelen — dutten — droomen — sluimeren — soezen. Het rusten der zintuigen en ledematen, met geheele of gedeeltelijke zinsverdooving gepaard gaande, noemt men slapen. Is de zinsverdooving niet volkomen, dan duidt men dit door een der andere woorden aan. Door sluimeren en dommelen geeft men te kennen, dat de zinsverdooving gedurig wordt afgebroken; soezen geeft eene onvolkomen zinsverdooving te kennen. Alle drie zijn onopzettelijk, terwijl dutten meer een opzettelijk sluimeren aanduidt. Bij droomen is de zinsverdooving oogenschijnlijk volkomen, maar de geest is hierbij werkzaam, zij het ook in benevelden toestand. In figuurlijken zin worden dutten, soezen, droomen en slapen gebezigd om aan te geven, dat iemand niet volkomen zijne gedachten bij zijn werk heeft. Dutten, droomen en slapen zijn dan slechts verschillend in kracht, terwijl men bij soezen een afdwalen van den geest naar andere zaken veronderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
peinzen, denken, dromen, bedenken, bepeinzen, bedacht zijn

PEINZEN, DENKEN, DROOMEN, BEDENKEN, BEPEINZEN, BEDACHT ZIJN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 96.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
droom

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0026 c