dubben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dubben (ww) :
aarzelen, afwegen, in dubio staan, in dubio verkeren, in dubio zitten, overdubben, overpeinzen, peinzen, piekeren, twijfelen, weifelen, wikken
dubben (ww) :
nasynchroniseren

als synoniem van een ander trefwoord:

weifelen (ww) :
aarzelen, draaien, dralen, dubben, flotteren, haperen, in dubio zijn, rondtasten, schromen, treuzelen, twijfelen, walen, wankelen
twijfelen (ww) :
aarzelen, dubben, huiveren, in dubio staan, in twijfel staan, schromen, terugdeinzen, wankelen, weifelen
aarzelen (ww) :
dralen, dubben, haperen, schromen, talmen, terugdeinzen, treuzelen, twijfelen, wankelen, weifelen
piekeren (ww) :
dubben, inzitten, kniezen, mieren, peinzen, prakkiseren, tobben
afwegen (ww) :
dubben, overdenken, overwegen, wikken

woordverbanden van ‘dubben’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c