dubben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dubben (ww) :
twijfelen, afwegen, aarzelen, piekeren, peinzen, wikken, weifelen, overpeinzen, overdubben, in dubio zitten, in dubio verkeren, in dubio staan
dubben (ww) :
nasynchroniseren

als synoniem van een ander trefwoord:

weifelen (ww) :
twijfelen, wankelen, draaien, aarzelen, treuzelen, haperen, schromen, dubben, dralen, rondtasten, in dubio zijn, flotteren, walen
twijfelen (ww) :
wankelen, huiveren, aarzelen, in twijfel staan, terugdeinzen, schromen, dubben, weifelen, in dubio staan
aarzelen (ww) :
twijfelen, wankelen, treuzelen, haperen, terugdeinzen, schromen, dubben, dralen, weifelen, talmen
piekeren (ww) :
mieren, peinzen, tobben, kniezen, dubben, inzitten, prakkiseren
afwegen (ww) :
overwegen, overdenken, wikken, dubben

woordverbanden van ‘dubben’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c