wikken

als woordenboektrefwoord:

wikken:
(gewikt) ; wikken en wegen, rijp over iets nadenken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
afwegen, bedenken, bekijken, bepeinzen, beraden, beschouwen, bezien, bezinnen, considereren, herkauwen, in aanmerking nemen, in beraad nemen, met het idee spelen, mijmeren, nadenken, nadenken over, nagaan, overdenken, overleggen, overpeinzen, peinzen, reflecteren, wegen, wikken
dubben (ww) :
aarzelen, afwegen, in dubio staan, in dubio verkeren, in dubio zitten, overdubben, overpeinzen, peinzen, piekeren, twijfelen, weifelen, wikken
overdenken (ww) :
bepeinzen, beschouwen, bezinnen, nadenken, overleggen, overwegen, wikken, wikken en wegen, zich beraden
overleggen (ww) :
beramen, overdenken, overwegen, prakkiseren, wikken
afwegen (ww) :
dubben, overdenken, overwegen, wikken

woordverbanden van ‘wikken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 286:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 353:

wikken, wegen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c