tobben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tobben (ww):
inzitten over, kniezen, peinzen, piekeren
tobben (ww):
kwakkelen, moeite hebben, sukkelen
tobben (ww):
ploeteren, wurmen, zwoegen

als synoniem van een ander trefwoord:

ploeteren (ww) :
baggeren, beulen, blokken, hengsten, krabben, labeuren, pezen, sappelen, sloven, tobben, wroeten, zwoegen
piekeren (ww) :
dubben, inzitten, kniezen, mieren, peinzen, prakkiseren, tobben
zwoegen (ww) :
labeuren, ploeteren, sappelen, slaven, sloven, tobben, wroeten
malen (ww) :
piekeren, tobben

woordverbanden van ‘tobben’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c