bestraffen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestraffen (ww) :
afrekenen met, berispen, veroordelen

als synoniem van een ander trefwoord:

berispen (ww) :
beknorren, bekritiseren, bestraffen, censeren, censureren, corrigeren, de les lezen, een standje geven, hekelen, kapittelen, kritiseren, onderhouden, straffen, terechtwijzen, uitfoeteren, vermanen
straffen (ww) :
beboeten, berispen, bestraffen, kastijden, schorsen, tuchtigen, vergelden, veroordelen, vindiceren, wraken, wreken
aanpakken (ww) :
aanvallen, afstraffen, bestraffen, straffen, vloeren
afstraffen (ww) :
bestraffen, kastijden, tuchtigen
veroordelen (ww) :
bestraffen, vonnissen

woordverbanden van ‘bestraffen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Iemand doen boeten voor bedreven kwaad.

Straffen zegt dit in het algemeen, dus zonder nadere aanduiding. De dief werd met 3 jaren gevangenis gestraft.

Bestraffen zegt, dat alleen een berisping (een afkeuring in woorden) wordt toegediend, en heeft dus betrekking op mindere vergrijpen. Voor zijn lichtzinnig gedrag liep hij een bestraffing op.

Tuchtigen en kastijden hebben de bijgedachte, dat men den gestrafte wil verbeteren. Tuchtigen stelt de verbetering evenwel zoo goed als onmogelijk voor en is dus min of meer een wraakneming, terwijl kastijden den gestrafte wel voor verbetering vatbaar acht. Bovendien doet kastijden vooral aan lichamelijke straf denken. De roofzuchtige Kafferstammen werden door de Boeren meermalen getuchtigd. De vader kastijdde den ongehoorzamen knaap.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 220:

bedillen, berispen, bestraffen, gispen, laken

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 183:

straffen, bestraffen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bestraffen
belonen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c