spreken over

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bespreken (ww) :
doornemen, beoordelen, uitpraten, uitspreken, behandelen, spreken over, praten over, vermelden, debatteren, beraadslagen, doorpraten, recenseren, bepraten, kritiseren, het hebben over, herbezinnen, bediscussiëren
behandelen (ww) :
bespreken, beschrijven, spreken over, handelen over, gaan over
aanroeren (ww) :
spreken over, aansnijden, aanstippen, reppen

woordverbanden van ‘spreken over’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c