ramen

als woordenboektrefwoord:

ramen:
(geraamd), gissen; schatten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ramen (ww):
begroten, berekenen, gissen, koersen, mikken, rooien, schatten, taxeren, waarderen

als synoniem van een ander trefwoord:

schatten (ww) :
begroten, beramen, censeren, estimeren, evalueren, koersen, mikken, overzien, ramen, rooien, taxeren, waarderen
beoordelen (ww) :
afmeten, bevinden, bezien, inschatten, overzien, ramen, schatten, taxeren, toetsen
begroten (ww) :
becijferen, beramen, berekenen, budgetteren, calculeren, ramen, schatten
berekenen (ww) :
becijferen, calculeren, ramen, rekenen, tellen, uitcijferen, uitrekenen
evalueren (ww) :
begroten, keuren, koersen, ramen, schatten, taxeren, vaststellen
taxeren (ww) :
afwegen, begroten, inschatten, ramen, schatten, waarderen
waarderen (ww) :
begroten, evalueren, inschatten, ramen, schatten, taxeren
inschatten (ww) :
beoordelen, peilen, ramen, schatten, taxeren
gissen (ww) :
gokken, raden, ramen, schatten, vermoeden
rekenen (ww) :
berekenen, ramen, schatten
koersen (ww) :
ramen, schatten
mikken (ww) :
ramen, schatten
rooien (ww) :
ramen, schatten

woordverbanden van ‘ramen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
begroten, ramen, schatten, waarderen

Begrooten — ramen — schatten — waardeeren. Bij gissing bepalen. Ramen is onbepaalder dan begrooten. Men raamt uitgaven, wanneer men opgeeft, wat zij vermoedelijk kunnen, men begroot ze, wanneer men opgeeft, wat ze waarschijnlijk zullen bcloopen. Over schatten en waardeeren zie onder Achten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
begroten, ramen, schatten, waarderen

BEGROOTEN, RAMEN, SCHATTEN, WAARDEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 247.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ramen
calculeren
zie ook:
raam

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c