ramen

als woordenboektrefwoord:

ramen:
(geraamd), gissen; schatten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ramen (ww) :
begroten, berekenen, gissen, koersen, mikken, rooien, schatten, taxeren, waarderen

als synoniem van een ander trefwoord:

schatten (ww) :
begroten, beramen, censeren, estimeren, evalueren, koersen, mikken, overzien, ramen, rooien, taxeren, waarderen
beoordelen (ww) :
afmeten, bevinden, bezien, inschatten, overzien, ramen, schatten, taxeren, toetsen
begroten (ww) :
becijferen, beramen, berekenen, budgetteren, calculeren, ramen, schatten
berekenen (ww) :
becijferen, calculeren, ramen, rekenen, tellen, uitcijferen, uitrekenen
evalueren (ww) :
begroten, keuren, koersen, ramen, schatten, taxeren, vaststellen
taxeren (ww) :
afwegen, begroten, inschatten, ramen, schatten, waarderen
waarderen (ww) :
begroten, evalueren, inschatten, ramen, schatten, taxeren
inschatten (ww) :
beoordelen, peilen, ramen, schatten, taxeren
gissen (ww) :
gokken, raden, ramen, schatten, vermoeden
rekenen (ww) :
berekenen, ramen, schatten
koersen (ww) :
ramen, schatten
mikken (ww) :
ramen, schatten
rooien (ww) :
ramen, schatten

woordverbanden van ‘ramen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bij gissing bepalen. Ramen is onbepaalder dan begrooten. Men raamt uitgaven, wanneer men opgeeft, wat zij vermoedelijk kunnen, men begroot ze, wanneer men opgeeft, wat ze waarschijnlijk zullen bcloopen. Over schatten en waardeeren zie onder achten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 247:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ramen
calculeren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c