horen

als woordenboektrefwoord:

horen:
(gehoord), luisteren; gehoorzamen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

horen (ww) :
begrijpen, bemerken, bevatten, capteren, opmerken, opvangen, te horen krijgen, vatten, vernemen, verstaan, waarnemen
horen (ww) :
aanhoren, beluisteren, luisteren naar, toehoren
horen (ww) :
behoren, betamen, gepast zijn, moeten, passen
horen (ww) :
onderhoren, ondervragen, verhoren
horen (ww) :
ressorteren, thuishoren, vallen
horen (ww) :
gehoorzamen
horen (ww) :
toebehoren
horen (zn) :
hoorn, toeter

als synoniem van een ander trefwoord:

waarnemen (ww) :
appercipiëren, bekijken, bemerken, bespeuren, bezien, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, kijken naar, merken, observeren, onderscheiden, opmerken, opvangen, percipiëren, registreren, signaleren, vernemen, zien
begrijpen (ww) :
aan de weet komen, horen, kennis nemen van, ter ore komen, te weten komen, vernemen
behoren (ww) :
betamen, dienen, hoeven, horen, moeten, passen, gepast zijn
passen (ww) :
betamen, conveniëren, horen, schikken, uitkomen, voegen
vernemen (ww) :
aan de weet komen, horen, kennis nemen
moeten (ww) :
behoren, betamen, dienen, horen
verhoren (ww) :
horen, onderhoren, ondervragen
onderhoren (ww) :
horen, ondervragen, verhoren
aangaan (ww) :
gepast zijn, horen, passen
luisteren (ww) :
aanhoren, horen, toehoren
dienen (ww) :
behoren, horen, moeten
ressorteren (ww) :
behoren, horen, vallen
capteren (ww) :
horen, ontvangen
verstaan (ww) :
begrijpen, horen

woordverbanden van ‘horen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bazuin, horen, trompet

Metalen blaasinstrumenten. De horen is een der oudste speeltuigen; hij werd eerst van beestenhoorn, vervolgens van hout en op het einde der zeventiende eeuw van metaal vervaardigd. De trompet is een hoorn van eene bijzondere constructie, die een schellen toon geeft en inzonderheid voor militaire signalen gebezigd wordt; men spreekt ook van een signaalhoorn en van een misthoorn. Een bazuin is een blaasinstrument van zeer krachtigen klank, bij allerlei volken in zeer verschillenden vorm in gebruik.

horen, luisteren

Hooren kan onwillekeurig geschieden. Luisteren is opzettelijk en scherp naar iets hooren. Wat kan men den wind hier hooren! Luister wel naar hetgeen ik zeggen zal. Aan de deur staan luisteren. Zie ook aanhooren.

horen, vernemen

Door het zintuig van het gehoor gewaar worden. Vernemen is zoo hooren, dat men het gehoorde behoorlijk in zich opneemt, dus verstaat. Vandaar dat vernemen naar de beteekenis heeft van navorschen, onderzoek doen. Naar iemands gedrag vernemen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

horen, luisteren

Door het gehoor iets waarnemen.

Hooren drukt uit, dat dit onwillekeurig, soms zelfs tegen onzen zin kan geschieden: Wij hooren altijd het geloop op de verdieping boven ons.

Luisteren drukt uit, dat men met opzet en aandacht naar iets of iemand hoort en is dus veel sterker. De keukenmeid luisterde aan de deur, wat er binnen gesproken werd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 258:

horen, luisteren

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 247:

vernemen, horen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c