beluisteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beluisteren (ww):
afluisteren

als synoniem van een ander trefwoord:

horen (ww) :
aanhoren, beluisteren, luisteren naar, toehoren

woordverbanden van ‘beluisteren’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afhoren, afluisteren, beluisteren

Iets te weten komen door het hooren van 't geen anderen spreken. Afhooren heeft de ruimste beteekenis; het kan toevallig en zonder opzet geschieden. Afluisteren veronderstelt altijd de begeerte om te vernemen wat er gezegd wordt. Beluisteren ziet op de personen, wier gesprek men afluistert.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c