afhoren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afhoren, afluisteren, beluisteren

Afhooren — afluisteren — beluisteren. Iets te weten komen door het hooren van 't geen anderen spreken. Afhooren heeft de ruimste beteekenis; het kan toevallig en zonder opzet geschieden. Afluisteren veronderstelt altijd de begeerte om te vernemen wat er gezegd wordt. Beluisteren ziet op de personen, wier gesprek men afluistert.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0097 nc