cederen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

cederen (ww):
achteruitwijken, bezwijken, capituleren, toegeven, vallen, wijken, zwichten
cederen (ww):
afstaan, overlaten

als synoniem van een ander trefwoord:

zwichten (ww) :
bezwijken, buigen, bukken, capituleren, cederen, opzij gaan, toegeven, wijken, zich overgeven
overlaten (ww) :
afstaan, cederen, loslaten, overdoen, verkopen
vallen (ww) :
bezwijken, capituleren, cederen, zwichten
wijken (ww) :
cederen, toegeven, zwichten

woordverbanden van ‘cederen’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c