verkopen

als woordenboektrefwoord:

verkopen:
(verkocht).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verkopen (ww):
afzetten, handeldrijven, handelen, omzetten, overdoen, slijten, van de hand doen, veilen, venten, verhandelen
verkopen (ww):
debiteren, opdissen, uitkramen, vertellen, wijsmaken

als synoniem van een ander trefwoord:

vertellen (ww) :
afdraaien, debiteren, mededelen, meedelen, opdissen, uitbrengen, uitkramen, verhalen, verkopen, verzekeren, zeggen
verhandelen (ww) :
omzetten, verdisconteren, verhakstukken, verkopen, versjacheren
overdoen (ww) :
afstaan, aliëneren, overdragen, overlaten, verkopen
wegdoen (ww) :
afdanken, afschaffen, opruimen, verkopen, weggooien
overlaten (ww) :
afstaan, cederen, loslaten, overdoen, verkopen
handelen (ww) :
handeldrijven, verhandelen, verkopen
geven (ww) :
toebrengen, uitdelen, verkopen
slijten (ww) :
afzetten, kwijtraken, verkopen
ontdoen (ww) :
opruimen, verkopen, wegdoen
omzetten (ww) :
verhandelen, verkopen
schenken (ww) :
slijten, verkopen
afzetten (ww) :
verkopen
leveren (ww) :
verkopen
verzilveren (ww) :
verkopen

woordverbanden van ‘verkopen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verkopen, afzetten

VERKOOPEN, AFZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 239.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verkopen
kopen
zie ook:
onzin verkopen, verkoop

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c