instemmen

als woordenboektrefwoord:

instemmen:
(ingestemd), van hetzelfde gevoelen zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instemmen (ww):
akkoord gaan, bijvallen, goedkeuren, meegaan met, onderschrijven

als synoniem van een ander trefwoord:

bevestigen (ww) :
affirmeren, beamen, bekrachtigen, bewaarheiden, certificeren, confirmeren, instemmen, instemmen met, onderschrijven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
toestaan (ww) :
approberen, autoriseren, dulden, fiatteren, gedogen, goedkeuren, instemmen, inwilligen, laten, permitteren, toelaten, tolereren, velen, vergunnen, veroorloven
toestemmen (ww) :
accorderen, fiatteren, goedkeuren, instemmen, inwilligen, permitteren, toelaten, vergunnen
goedkeuren (ww) :
billijken, goedvinden, instemmen, rechtvaardigen, toestaan, toestemmen
beamen (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, goedkeuren, instemmen, toegeven
aansluiten (ww) :
instemmen, zich aansluiten

woordverbanden van ‘instemmen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

instemmen
afkeuren, veroordelen
zie ook:
instemmen met

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c