billijken

als woordenboektrefwoord:

billijken:
(gebillijkt), billijk vinden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

billijken (ww) :
aanmoedigen, aannemen, bekrachtigen, goedkeuren, goedvinden, in orde bevinden, inwilligen, rechtvaardigen, steunen, toestaan, toestemmen, voelen voor

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtvaardigen (ww) :
billijken, justificeren, verantwoorden, verdedigen, verrechtvaardigen, wettigen
goedkeuren (ww) :
billijken, goedvinden, instemmen, rechtvaardigen, toestaan, toestemmen

woordverbanden van ‘billijken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

billijken, goedkeuren

Verklaren dat men iets acht te zijn zoo als het behoort te wezen. Goedkeuren is zeggen, dat men de zaak of handeling voor goed houdt; het is dus algemeener dan billijken, dat altijd eene beoordeeling der zedelijke waarde of strekking van iets aanduidt. Eene daad kan men zoowel goedkeuren als billijken; in het eerste geval heeft men het oog op de handeling zelf, in het tweede op hare motieven. Van een ontwerp, een plan, eene onderneming, een kunstwerk kan men echter enkel goedkeuren bezigen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 367:

billijken, goedkeuren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0027 c