wettigen

als woordenboektrefwoord:

wettigen:
(gewettigd), wettig, geldig doen zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wettigen (ww):
bekrachtigen, legaliseren, legitimeren, rechtvaardigen
wettigen (ww):
bekrachtigen, bevestigen, sanctioneren
wettigen (ww):
legaliseren, legitimeren

als synoniem van een ander trefwoord:

bekrachtigen (ww) :
beamen, bevestigen, goedkeuren, onderschrijven, ondertekenen, ratificeren, signeren, staven, tekenen, valideren, waarmaken, waarmerken, wettigen
rechtvaardigen (ww) :
billijken, justificeren, verantwoorden, verdedigen, verrechtvaardigen, wettigen
sanctioneren (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, goedkeuren, wettigen
legaliseren (ww) :
autoriseren, wettigen
legitimeren (ww) :
echten, wettigen

woordverbanden van ‘wettigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
wettig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c