honoreren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

honoreren (ww) :
belonen, betalen, bezoldigen, salariëren, vergoeden, voldoen
honoreren (ww) :
erkennen, inwilligen

als synoniem van een ander trefwoord:

betalen (ww) :
afdragen, afrekenen, afrekenen met, afschuiven, bekostigen, belonen, bestrijden, bezoldigen, contenteren, dokken, financieren, honoreren, neertellen, opdokken, salariëren, salderen, uitbetalen, uitkeren, vereffenen, voldoen
inwilligen (ww) :
goedkeuren, honoreren, involgen, toekennen, toestaan, toestemmen, vergunnen
voldoen (ww) :
beantwoorden, honoreren, tegemoetkomen, vergenoegen, vervullen
belonen (ww) :
betalen, bezoldigen, honoreren, vergelden, vergoeden
opnemen (ww) :
aannemen, honoreren, insereren

woordverbanden van ‘honoreren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c