honoreren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

honoreren (ww) :
vergoeden, voldoen, belonen, betalen, salariëren, bezoldigen
honoreren (ww) :
erkennen, inwilligen

als synoniem van een ander trefwoord:

betalen (ww) :
bekostigen, uitbetalen, afrekenen, bestrijden, voldoen, belonen, uitkeren, afdragen, afrekenen met, afschuiven, dokken, financieren, vereffenen, honoreren, neertellen, salariëren, bezoldigen, contenteren, salderen, opdokken
inwilligen (ww) :
goedkeuren, toestaan, toekennen, toestemmen, honoreren, vergunnen, involgen
voldoen (ww) :
beantwoorden, vervullen, tegemoetkomen, honoreren, vergenoegen
belonen (ww) :
vergoeden, betalen, vergelden, honoreren, bezoldigen
opnemen (ww) :
aannemen, honoreren, insereren

woordverbanden van ‘honoreren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c