beantwoorden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beantwoorden (ww):
overeenkomen, overeenstemmen
beantwoorden (ww):
antwoorden, reageren
beantwoorden (ww):
voldoen

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemmen (ww) :
beantwoorden, dekken, gelijken, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, stroken
reageren (ww) :
antwoorden, beantwoorden, ingaan op, repliceren, responderen, terugzeggen
voldoen (ww) :
beantwoorden, honoreren, tegemoetkomen, vergenoegen, vervullen

woordverbanden van ‘beantwoorden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
antwoorden op, beantwoorden

Antwoorden (op) — beantwoorden. Antwoord geven op eene vraag, een gezegde, enz. Antwoorden op iets en iets beantwoorden verschillen in zoover, dat met het laatste het bijdenkbeeld verbonden is, dat het antwoord min of meer afdoende is. Eene tegenwerping beantwoorden is dus sterker, dan op eene tegenwerping antwoorden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
antwoorden, beantwoorden, hernemen

ANTWOORDEN, BEANTWOORDEN, HERNEMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 166.

in hedendaagse spelling:
beantwoorden, voldoen aan

BEANTWOORDEN, VOLDOEN AAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 211.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c