beantwoorden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beantwoorden (ww):
overeenkomen, overeenstemmen
beantwoorden (ww):
antwoorden, reageren
beantwoorden (ww):
voldoen

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemmen (ww) :
beantwoorden, dekken, gelijken, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, stroken
reageren (ww) :
antwoorden, beantwoorden, ingaan op, repliceren, responderen, terugzeggen
voldoen (ww) :
beantwoorden, honoreren, tegemoetkomen, vergenoegen, vervullen

woordverbanden van ‘beantwoorden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
antwoorden op, beantwoorden

Antwoorden (op) — beantwoorden. Antwoord geven op eene vraag, een gezegde, enz. Antwoorden op iets en iets beantwoorden verschillen in zoover, dat met het laatste het bijdenkbeeld verbonden is, dat het antwoord min of meer afdoende is. Eene tegenwerping beantwoorden is dus sterker, dan op eene tegenwerping antwoorden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
antwoorden, beantwoorden, hernemen

ANTWOORDEN, BEANTWOORDEN, HERNEMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 166.

in hedendaagse spelling:
beantwoorden, voldoen aan

BEANTWOORDEN, VOLDOEN AAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 211.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0021 c