overeenstemmen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenstemmen (ww) :
kloppen, overeenkomen, harmoniëren, accorderen, samenstemmen, het eens worden, congrueren, concorderen
overeenstemmen (ww) :
passen, beantwoorden, kloppen, overeenkomen, rijmen, dekken, stroken, gelijken

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijklopen (ww) :
kleuren, sporen, overeenkomen, rijmen, sluiten, stroken, corresponderen, accorderen, correleren, overeenstemmen, congrueren, concorderen
overeenkomen (ww) :
sporen, kloppen, rijmen, stroken, corresponderen, samengaan, harmoniëren, overeenstemmen, congrueren, concorderen
passen (ww) :
treffen, kloppen, aansluiten, rijmen, gaan, corresponderen, overeenstemmen, aaneensluiten
kloppen (ww) :
overeenkomen, uitkomen, juist zijn, sluiten, stroken, deugen, overeenstemmen
rijmen (ww) :
kloppen, overeenkomen, overeenstemmen
accorderen (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen
beantwoorden (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen
harmoniëren (ww) :
overeenstemmen

woordverbanden van ‘overeenstemmen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

overeengekomen, overeenstemmen

Meer of min aan elkaar gelijk zijn.

Overeenkomen drukt dit zonder nadere aanduiding uit. De bouw van deze beide kerken komt met elkander overeen. Overeenstemmen ziet uitsluitend op meeningen, gevoelens of gedachten. (De letterlijke beteekenis duidt aan: dezelfde stem of toon hebben.) Wij stemmen in onze politieke gevoelens volkomen met elkander overeen. Men kan dus niet zeggen: de bouw van deze kerken stemt overeen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 79:

overeenstemmen, overeenkomen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overeenstemmen
afsteken, contrasteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c