inlichten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inlichten (ww) :
briefen, informeren, meedelen, onderrichten, op de hoogte brengen, ophelderen, vertellen, verwittigen, voorlichten

als synoniem van een ander trefwoord:

informeren (ww) :
inlichten, inseinen, onderrichten, op de hoogte brengen, vertellen, voorlichten, in kennis stellen, informatie verschaffen
verwittigen (ww) :
aanzeggen, attenderen, berichten, informeren, inlichten, kennen, kennis geven, mededelen, meedelen, waarschuwen
meedelen (ww) :
aankondigen, bekendmaken, berichten, informeren, inlichten, laten weten, mededelen, verwittigen, voorlichten
vertellen (ww) :
beschrijven, informeren, inlichten, loslaten, melden, spreken, uiteenzetten
onderrichten (ww) :
informeren, inlichten, kennisgeven, mededelen, verwittigen, voorlichten
briefen (ww) :
inlichten, instrueren

woordverbanden van ‘inlichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 281:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c