inlichten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inlichten (ww) :
vertellen, voorlichten, ophelderen, informeren, verwittigen, meedelen, onderrichten, op de hoogte brengen, briefen

als synoniem van een ander trefwoord:

informeren (ww) :
vertellen, inlichten, voorlichten, in kennis stellen, informatie verschaffen, onderrichten, inseinen, op de hoogte brengen
verwittigen (ww) :
berichten, kennen, inlichten, waarschuwen, kennis geven, informeren, mededelen, attenderen, meedelen, aanzeggen
meedelen (ww) :
berichten, aankondigen, inlichten, laten weten, voorlichten, informeren, mededelen, verwittigen, bekendmaken
vertellen (ww) :
inlichten, loslaten, melden, uiteenzetten, beschrijven, spreken, informeren
onderrichten (ww) :
inlichten, voorlichten, informeren, mededelen, verwittigen, kennisgeven
briefen (ww) :
inlichten, instrueren

woordverbanden van ‘inlichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 281:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c