waarschuwen

als woordenboektrefwoord:

waarschuwen:
(gewaarschuwd), de aandacht vestigen op gevaar ; vermanen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarschuwen (ww) :
alarmeren, verwittigen
waarschuwen (ww) :
berispen, vermanen

als synoniem van een ander trefwoord:

verwittigen (ww) :
aanzeggen, attenderen, berichten, informeren, inlichten, kennen, kennis geven, mededelen, meedelen, waarschuwen
wijzen (ww) :
aanduiden, aangeven, aanwijzen, attenderen, duiden, tonen, uitduiden, verwijzen, waarschuwen
attenderen (ww) :
attent maken, herinneren, opmerkzaam maken, waarschuwen, wijzen
alerteren (ww) :
attenderen, alarmeren, inseinen, waarschuwen
alarmeren (ww) :
bijeenroepen, roepen, waarschuwen

woordverbanden van ‘waarschuwen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

waarschuwen, verwittigen

Iemand iets mededeelen, dat voor hem van belang is te weten. Waarschuwen is iemand medededeelen. dat hem kwaad dreigt, waarvoor hij zich daardoor wachten kan. Verwittigen is iemand, zonder eenige bijbedoeling, alleen de mededeeling doen dat iets geschiedt of kan geschieden, dat hij dient te weten. Iemand verwittigen, dat er een wagon kolen voor hem is aangekomen, die voor den avond gelost moet worden. Iemand waarschuwen, dat zijn schoorsteen op invallen staat.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c