zoeken

als woordenboektrefwoord:

zoeken:
(zocht, gezocht), trachten te vinden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zoeken (ww) :
snuffelen, nastreven, opsporen, najagen, opzoeken, speuren naar, speuren, beogen, achternazitten, nasporen, vorsen
zoeken (ww) :
nakijken, nagaan, rondkijken, natrekken, omzien, uitvissen, rondzien
zoeken (ww) :
beproeven, proberen, trachten
zoeken (ww) :
uitlokken

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
potten, ophalen, vergaderen, sparen, samenbrengen, zoeken, opstapelen, inzamelen, collecteren, scharen, garen, innemen, rapen, ophopen, vergaren, sprokkelen, bijeenroepen, oppotten, opsparen, accumuleren, compileren, bijeengaren, bijeenrapen, opeenhopen, bijeenbrengen, collectioneren
opzoeken (ww) :
nakijken, opsporen, zoeken, nagaan, traceren, nazien, opsnorren, nazoeken, naslaan, uitvissen, opscharrelen
opsporen (ww) :
zoeken, opzoeken, natrekken, opdiepen, opscharrelen, nasporen, opdelven, uitvorsen, navorsen
nastreven (ww) :
wensen, zoeken, begeren, trachten, ambiëren, beogen
trachten (ww) :
nastreven, zien, zoeken, beproeven, proberen, pogen
uitkijken (ww) :
zoeken, afwachten, verlangen, uitzien
rondkijken (ww) :
snuffelen, zoeken, omzien
omzien (ww) :
zoeken, uitkijken
uitzien (ww) :
zoeken, uitkijken
proberen (ww) :
zoeken

woordverbanden van ‘zoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zoeken
vinden

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c