zoeken

als woordenboektrefwoord:

zoeken:
(zocht, gezocht), trachten te vinden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zoeken (ww) :
achternazitten, beogen, najagen, nasporen, nastreven, opsporen, opzoeken, snuffelen, speuren, speuren naar, vorsen
zoeken (ww) :
nagaan, nakijken, natrekken, omzien, rondkijken, rondzien, uitvissen
zoeken (ww) :
beproeven, proberen, trachten
zoeken (ww) :
uitlokken

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
opzoeken (ww) :
nagaan, nakijken, naslaan, nazien, nazoeken, opscharrelen, opsnorren, opsporen, traceren, uitvissen, zoeken
opsporen (ww) :
nasporen, natrekken, navorsen, opdelven, opdiepen, opscharrelen, opzoeken, uitvorsen, zoeken
nastreven (ww) :
ambiëren, begeren, beogen, trachten, wensen, zoeken
trachten (ww) :
beproeven, nastreven, pogen, proberen, zien, zoeken
uitkijken (ww) :
afwachten, uitzien, verlangen, zoeken
rondkijken (ww) :
omzien, snuffelen, zoeken
omzien (ww) :
uitkijken, zoeken
uitzien (ww) :
uitkijken, zoeken
proberen (ww) :
zoeken

woordverbanden van ‘zoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zoeken
vinden

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c