verzoeken

als woordenboektrefwoord:

verzoeken:
(verzocht), vragen, uitnodigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzoeken (ww):
aanvragen, aanzoeken, noden, nodigen, pramen, rekestreren, uitnodigen, vragen
verzoeken (ww):
verleiden

als synoniem van een ander trefwoord:

verleiden (ww) :
aanlokken, in de verleiding brengen, in verleiding brengen, lokken, meelokken, verlekkeren, verlokken, versieren, verzoeken
uitnodigen (ww) :
convoceren, inviteren, meevragen, noden, nodigen, onthalen, oproepen, uitnoden, vergasten, verzoeken, vragen
bevelen (ww) :
commanderen, decreteren, gebieden, gelasten, heersen over, opleggen, toevertrouwen, verordenen, verzoeken
vragen (ww) :
aanroepen, bidden, bieden, eisen, inroepen, smeken, verlangen, verzoeken, vorderen
inviteren (ww) :
uitnodigen, verzoeken

woordverbanden van ‘verzoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eisen, vergen, verlangen, verzoeken, vorderen

Eischen — vergen — verlangen — verzoeken — vorderen. Iets met aandrang vragen. Verzoeken is door vragen iets zoeken te verkrijgen. Wie iets verlangt, geeft alleen zijne sterke begeerte te kennen om iets te bezitten, of dat iets zal geschieden, zonder nog er op te komen, of hij recht heeft of niét. Wie iets vordert, meent dat hetgeen hij vraagt, noodwendig moet toegestaan worden, dewijl hij er recht op beweert te hebben. Eischen drukt ditzelfde uit; het veronderstelt echter meer kracht, en stelt het recht op den voorgrond. Vergen is iets vragen met sterken drang: het veronderstelt onbescheidenheid of overmaat in het vragen. Men moet niet te veel van iemands geduld vergen. Hij vergt het onmogelijke van hem. Men verlangt iemand te spreken. Men vordert of men eischt schadeloosstelling. De regeering eischt gehoorzaamheid aan de wet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verzoeken
antwoorden, repliceren
zie ook:
verzoek

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c