verzoeken

als woordenboektrefwoord:

verzoeken:
(verzocht), vragen, uitnodigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzoeken (ww) :
uitnodigen, aanvragen, vragen, nodigen, aanzoeken, noden, rekestreren, pramen
verzoeken (ww) :
verleiden

als synoniem van een ander trefwoord:

verleiden (ww) :
verzoeken, in verleiding brengen, versieren, lokken, meelokken, verlokken, aanlokken, verlekkeren, in de verleiding brengen
uitnodigen (ww) :
oproepen, verzoeken, vragen, onthalen, nodigen, meevragen, inviteren, noden, vergasten, uitnoden, convoceren
bevelen (ww) :
gebieden, verzoeken, opleggen, heersen over, commanderen, toevertrouwen, verordenen, gelasten, decreteren
vragen (ww) :
bieden, verzoeken, bidden, smeken, verlangen, vorderen, eisen, aanroepen, inroepen
inviteren (ww) :
uitnodigen, verzoeken

woordverbanden van ‘verzoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets met aandrang vragen. Verzoeken is door vragen iets zoeken te verkrijgen. Wie iets verlangt, geeft alleen zijne sterke begeerte te kennen om iets te bezitten, of dat iets zal geschieden, zonder nog er op te komen, of hij recht heeft of niét. Wie iets vordert, meent dat hetgeen hij vraagt, noodwendig moet toegestaan worden, dewijl hij er recht op beweert te hebben. Eischen drukt ditzelfde uit; het veronderstelt echter meer kracht, en stelt het recht op den voorgrond. Vergen is iets vragen met sterken drang: het veronderstelt onbescheidenheid of overmaat in het vragen. Men moet niet te veel van iemands geduld vergen. Hij vergt het onmogelijke van hem. Men verlangt iemand te spreken. Men vordert of men eischt schadeloosstelling. De regeering eischt gehoorzaamheid aan de wet.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verzoeken
antwoorden, repliceren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c