achternazitten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zoeken (ww) :
snuffelen, nastreven, opsporen, najagen, opzoeken, speuren naar, speuren, beogen, achternazitten, nasporen, vorsen
vervolgen (ww) :
najagen, achtervolgen, achternazitten, nazetten, persecuteren, achternazetten, achterna zitten
opjagen (ww) :
opjutten, opzwepen, opdrijven, achternazitten, opjuinen, koteren
achtervolgen (ww) :
vervolgen, achternazitten, nazitten, nazetten, achternazetten
volgen (ww) :
schaduwen, achtervolgen, achternazitten, nasporen
nagaan (ww) :
schaduwen, volgen, achternazitten
achtervolgen (ww) :
volgen, achternazitten

woordverbanden van ‘achternazitten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

achternazitten, achternarijden

Iemand in fig. zin voortdurend achternagaan, achternaloopen, om hem tot betere plichtsvervulling te brengen. Bij achternazitten staat meer de voortdurende ijver, bij achternarijden meer de kracht, waarmee men iemand tot zijn plicht drijft, op den voorgrond. Als men dien jongen niet beter achternazit, komt er niets van hem terecht. Zij dient bij eene knorrige weduwe, die haar duchtig achternarijdt.

achternazitten, achternazetten

Iemand met drift achtervolgen. Het eerste ziet meer op den duur en de volharding; het laatste op het begin der vervolging, en op de snelheid, waarmee die geschiedt. Achternazetten wordt bij voorkeur van ruiters gezegd. De jongens zitten elkander na. De ruiterij zette den vluchtenden vijand spoorslags achterna.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c